OBIECTIVE

OBIECTIVE

Să studieze problemele şi să proiecteze noi scenarii economice, tehnice, de dialog social şi negociere cu sindicatele şi să asiste social problemele tinerilor întreprinzatori;
Să dezvolte afacerile tinerilor întreprinzători, chiar acţionând pentru a crea condiţiile optime pentru înfiinţarea acestora;
Să identifice modalitatea şi căile de formare profesională, metode şi tehnologii pentru succesul tinerilor întreprinzători;
Să elaboreze şi implementeze programe specifice, care să favorizeze formarea tânărului întreprinzător şi deprinderea competenţelor manageriale pentru gestionarea întreprinderii;
Să identifice si sa realizeze cursuri de formare profesionala si manageriala pentru tinerii intreprinzatori, să susțină și să promoveze învățarea continuă a acestora;
Să dezvolte raporturi între instituţiile şcolare şi alte organizaţii de formare şi forţa de muncă.

CUM DEVIN MEMBRU