ÎMPREUNĂ PENTRU NOILE GENERAȚII DE ANTREPRENORI!

„Ce este PTIR SM?”

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Muntenia este un mecanism foarte important pentru buna dezvoltare a antreprenoriatului din sudul României. Asociația susţine, apară, promovează și reprezintă interesele profesionale, economice și sociale ale tinerilor întreprinzatori din această regiune. Cu alte cuvinte, este o comunitate amplă ai cărei membri au venit laolaltă pentru a-și oferi sprijinul, pentru a identifica problemele cu care se confrunta mediul de afaceri, pentru a elabora și implementa politici benefice.

PTIR SM a luat naștere la inițiativa a 15 membri fondatori ce vin cu experiență relevantă din calitatea lor de specialiști, profesori, experți și doctori în domenii precum juridic, financiar, contabilitate, comunicare, vânzări, producție și crește tot mai mult în fiecare zi pentru că tot mai mulți oameni înțeleg nevoia muncii în echipă pentru un scop măreț: susţinerea, aparărarea, promovarea si reprezentarea intereselor profesionale, economice si sociale ale tinerilor intreprinzatori de la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia.

CUM DEVIN MEMBRU